Približavanje potrebama naših potrošača i praćenje tržišnih trendova je pravac koji kao i do sada želimo zadržati u poslovanja. Razvijena distributivna mreža dozvoljava nam sve veću prisutnost, što na domaćem, tako i na inostranom tržištu.

TOP